BEIRATKOZÁS

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről, ott tartózkodásról
  • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról. 
  • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya. 

Diákétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók