BEIRATKOZÁS

Az általános iskolai beiratkozások kijelölt napjai 

2022. április 21-22.  

Tisztelt Szülők! 

A beiratkozás digitális felülete 2021. április 6. HÉTFŐ-től elérhetővé vált a KRÉTA rendszerben! Kérjük Önöket, hogy gyűjtsék össze és készítsék elő azokat az adatokat és dokumentumokat, melyeket a digitális felület kér! A feltöltendő nyilatkozatokból nyomtatunk, és kihelyezünk példányokat az iskolánk főbejáratánál lévő asztalokra! Ezek április 8-tól elérhetők lesznek 8-20 óra között - csupán be kell lépniük az épületbe és elvenni a kihelyezett nyilatkozatokból a szükségeseket - amelyeket kitöltve, aláírva le tudnak fotózni és így könnyedén fel tudnak majd tölteni a beiratkozó felületre. 

Tisztelt Szülők! 

A beiratkozás 2022-ben jelenléti formában történik a fent megadott időpontban! Ugyanakkor nagy segítség az iskolának - és Önöknek is gyorsabb a jelenléti beiratkozás, ha előzetesen feltöltik adatokkal a KRÉTA felületét. 

A nyilatkozatokat innen is letölthetik:

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

  • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
  • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről, ott tartózkodásról
  • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról. 
  • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya. 

Diákétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók