BEIRATKOZÁS

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A törvényes képviselő, vagyis a szülő vagy gyám kérelmére az Oktatási Hivatal döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. 

Beiratkozás az általános iskola első osztályába:

A BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2024. ÁPRILIS 18. CSÜTÖRTÖK 8-19 ÓRA

2024. ÁPRILIS 19. PÉNTEK 8-19 ÓRA

 • személyes megjelenés szükséges
 • kérjük, hogy a következő dokumentumokat hozzák magukkal: nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról, nyilatkozat életvitelszerű lakcímről, ott tartózkodásról, a gyermek nevére kiállított TAJ kártya, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél).
 • a beiratkozás során további nyilatkozatok kitöltését kérjük (etika, hit-és erkölcstan választásról, sportiskolai vállalásról)
 • Sportiskolai osztályba felvettektől kérjük az orvosi igazolás bemutatását. 
 • A nyilatkozatok elérhetők itt - de a helyszínen is kitölthetők
 • Kérjük majd egy adatlap kitöltését is a további ügyintézés meggyorsítása érdekében.

Köszönjük

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány vagy útlevél)
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • Nyilatkozat életvitelszerű lakcímről, ott tartózkodásról
 • Nyilatkozat a gyermek felügyeleti jogának gyakorlásáról. 
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya. 

Kedves Szülők! 

Az elektronikus ügyintézéshez segítségként osztjuk meg az alábbi videót. Vegyék jó hasznát, kövessék a leírást. A felület már nyitva, jelentkezzenek be, töltség föl az adatokat legkésőbb április 21. 12 óráig! Köszönjük!

2024. április elején megnyílik a beiratkozás szülői felülete a KRÉTA elektronikus platformon (BÁI), amellyel a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetőségük nyílik arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolákba.

KÉRJÜK A SZÜLŐKET, HOGY SEGÍTSÉK AZ ADATSZOLGÁLTATÁSSAL A BEIRATKOZÁS MINÉL GÖRDÜLÉKENYEBB LEBONYOLÍTÁSÁT!

A személyes beiratkozás napjai: 2024. április 18-19. (csütörtök és péntek).

Fontos alapelv, hogy a korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, illetve a rendelet (7) bekezdés értelmében pedig az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcím nyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e. A dokumentumokat az iskola csak bemutatás alapján ellenőrizheti, azokról másolatot nem készíthet, és nem tárolhat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS A KRÉTA FELÜLETÉN NAGY SEGÍTSÉG AZ ISKOLÁNAK ÉS NAGYON HASZNOS A SZÜLŐNEK, hiszen ezáltal jelentősen könnyebbé és gyorsabbá válik az ügyintézés mindenki számára. Az online előzetes jelentkezés hatására rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg. 

Diákétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók