TANÍTÓINK

Nagy szeretettel mutatjuk be a jövő évi tanítókat:

Benkőné Szepesi Esztert, Horváthné Homonnai Gabriellát és Dászkál Dórát, akik hetek óta nagy izgalommal készülnek arra, hogy megismerkedjenek leendő osztályaik tanulóival és szüleikkel. Az előző években is együtt, egymás mellett dolgoztak - számos sikert és eredményt éltek meg együtt tanítványaikkal. 

Benkőné Szepesi Eszter 

I.a sport osztály

"A szeretet cselekvő törődés annak életével és fejlődésével, akit vagy amit szeretünk."

(Erich Fromm) 

Tanítói hitvallásom, ami minden-napjaimban és iskolai munkámban vezérel: önmagában nem lehet egyetlen módszer sem üdvözítő, csak a tanító és a gyerekek közös munkája hozhat örömteli, sikeres iskolakezdést.

Célom, hogy a tanítványaim biztos tudásalapot szerezzenek a felső tagozatba lépéshez és további tanulmányi céljaik megvalósításához. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a differenciálásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, amit diákjaim egyéni képességeinek kibontásával és személyiségük fejlesztésével,  igyekszem elérni. Mindezek érdekében fontosnak tartom a fegyelmezett, együttműködő légkör kialakítását.  Ezt kerestem mindkét gyermekemnek, ezért hoztam őket is a Kőrösibe.

Benkőné Szepesi Eszternek hívnak, jelenleg negyedikes sportiskolásoknak vagyok az osztályfőnöke, és vezetem a Testnevelés munkaközösséget, kapcsolattartóként koordinálom a VSD szakosztályaival és edzőivel a mindennapi közös munkát és utánpótlás nevelést. 2002 óta dolgozom pedagógusként. A Kőrösibe 2018-ban érkeztem.

Gyermekeimmel szülőként én is átéltem az iskolakezdés izgalmait, feladatait. Fontosnak tartom, hogy a kisgyermekek szorongás nélkül, jókedvűen lépjék át az iskola kapuját. Az osztályban folyó munka során törekszem arra, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, kedveljék meg a tantárgyakat és jó hangulatban teljenek a tanítási órák. Számomra nagyon fontos a szeretet, az elfogadás és a humor, igyekszem vidáman és játékosan tanítani, segítek a tanulók képességeit kibontakoztatni és sikerélményhez juttatni őket. Elhivatott és kitartó vagyok.

Szeretem a munkámat, de legjobban a gyerekek mosolya és hálás tekintete okoz örömet. Alázattal teszem a dolgom. Nem tartom magam szigorú pedagógusnak, de következetes és határozott személyiség vagyok, persze teszem mindezt mosolyogva.

Az egészséges életmódra nevelés, a mindennapos sport megszerettetése kiemelt oktatási célom. Érdekelnek a modern nevelési formák, az új utak, de szeretem ötvözni a régi -már bevált- hagyományokkal bíró nevelési, oktatási módszereket tanítási programomban. Szeretek zenélni, zenét hallgatni, táncolni, sportolni, kirándulni és színházba járni. A mozgás sosem állt távol az életemtől, délutánonként gyermekaerobic-ot tartottam, valamint délutáni zenés tornát és a furulyával, mint hangszerrel ismertettem meg a gyerekeket alsóban. Meggyőződésem, hogy a mindennapos sporttal nagyon jól lehet fejleszteni a gyerekeket, a koncentrációs képességeket, s építkezni közösségteremtő erejére.

Feladataimban a konstruktív megoldásokra törekszem. Nagy hangsúlyt helyezek a differenciálásra, a kooperatív foglalkoztatásra, csoportokban való együttműködésre, a párosmunkára, a változatos eszközhasználatra. Munkámmal arra törekszem, hogy tanítványaim megalapozott, biztos tudással kerüljenek a felső tagozatba.                                      

Sok szeretettel várom leendő tanítványaimat és a kedves szülőket a "Sulikukucska" programjainkra. 

Horváthné Homonnai Gabriella 

I.b sakkpalota osztály

"Hogyha gyakran sakkozom, szuper erőm megkapom."

Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy már második alkalommal választhatom a sakkpalota módszert, mivel a program sajátos eszközeivel nem csak szaktantárgyi tudást, hanem készségeket, képességeket is fejleszthetek. A memória, a logikus gondolkodás, a problémamegoldás a jövő emberének képessége.

Hétköznapjaimban fontos szerepet kap a jókedv, az új dolgokra való nyitottság, a kreatív gondolkodás, a kooperáció és a környezettudatosság. 

Terveimet igyekszem a lehetőségekhez mérten minél tökéletesebben megvalósítani, ehhez keresem partnereimet leendő tanítványaimban. Igyekszem biztonságot nyújtani, támogató, nyugodt légkört biztosítani. Ez segít abban, hogy a kicsik a magyar nyelv és irodalom, a matematika, a körülöttünk lévő élő és élettelen világában ügyesen boldoguljanak.

Célom, hogy a gyerekek tudása szilárd alapokon álljon, megkönnyítve ezzel - az oly távolinak tűnő - későbbi tanulást.

Horváthné Homonnai Gabriella vagyok, magyar nyelv és irodalom, testnevelés szakos tanító néni és drámapedagógus, valamint a Sakkjátszótér és a Sakkpalota Képességfejlesztő Program és a Sakktesi oktatója. Néhány éve kíváncsiságból elvégeztem az óvodapedagógus képzést is, így nagyobb rálátásom van az óvoda-iskola átmenetre, annak esetleges nehézségei kiküszöbölésében tudom segíteni a gyerekeket, családokat.

A Sakkpalota Program hat kicsi, színes sakkfigurájával nem csak a sakk világába, hanem más tantárgyakba is elkalauzolom a gyerekeket. Célom, hogy játékosan tanuljunk meg írni, olvasni és számolni, hogy az óvodáskor és az iskolás lét között legyen egy játékokkal teli átmenet. 

Pályafutásom során mindig kiemelten kezeltem a tehetséggondozást. A gyermekekkel örömmel készülök fel tanulmányi- és sakkversenyekre, műsorokra, ahol megcsillogtathatják tehetségüket. Munkám során a könyvek mellett napi rendszerességgel használom a digitális eszközöket.

Szeretettel alkalmazom a drámapedagógia módszertárát, mely megteremti a játszó védettségét, érzelmi ráhatással éri el a megértés magasabb fokát. Egy szempont számít, a játékfolyamatok képesség- és személyiségfejlesztő hatása, melyet a játszó társaival megél. 

Munkám során a tantárgyak közötti koncentrációra törekszem, így az ismeretszerzés folyamán egy témát sokszínűen, több irányból közelítünk meg, a gyerekek tudása elmélyül, rendszerben látják a körülöttük lévő világot, és örömmel, biztonsággal alkalmazzák megszerzett tudásukat.

A nagy kalandban segítségemre lesznek kedves kis barátaim, Pici Gyalog, Bumm Bástya, Futi Futó és a Sakkpalota minden lakója. Polgár Judit Sakkpalota Képességfejlesztő Programja és a Sakktesi négy évig kíséri osztályomat.

Ha vágysz egy jó kis kalandra, én nem hagylak magadra! Gyertek velem a Sakkpalotába!

Nagy szeretettel várok minden kalandra vágyó, ügyes, kíváncsi kisgyereket  az 1.b osztályba. 

Dászkál Dóra

I.c nyelvi osztály

"A jó tanító olyan, mint a jó fecske. Tudásának fészkét állandóan építi, gonddal rakja, gyarapítja." 

(Fonay Tibor)

A gyerekek szeretetét családi indíttatásból édesanyámtól kaptam, aki hosszú éveken keresztül nevelte Dunakeszi óvodásait, készítette őket életük első nagy lépésére, az iskolai életre. 

A zene fontos és meghatározó része életemnek. Tanítói munkám során igyekszem a gyerekek mindennapjaiba is belecsempészni kikapcsolódás, illetve köztudottan pozitív, rendkívül sokoldalú személyiségformáló hatása miatt. Az osztályomban tartott tanórák mellett óvodásoknak zeneóvodát, alsósoknak, néptáncot tanítva - a korosztályi sajátosságokat szem előtt tartva - igyekszem felkelteni a gyermekek figyelmét, érdeklődését a zene iránt.

Dászkál Dórának hívnak. 2008 óta vagyok a Kőrösi pedagógusa. Az intézményhez való kötődésem régebbre vezethető vissza, hiszen általános iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Kisiskolás koromban nyertem felvételt az (akkor még) Dunakeszi Zeneiskolába, ahol a továbbképzős évfolyamokat is elvégeztem zongora tanszakon. Adott volt tehát, hogy tanítói diplomámat ének-zene műveltségterületen szerezzem meg.

Az angol vagy német nyelvi orientációjú első osztály leendő tanítójaként kiemelten fontosnak tartom a magyar néphagyományok mellett más kultúrák szokásainak megismertetését is a gyerekekkel. A középpontban viszont természetesen az iskolai tanulmányok alapjait képező írás, olvasás, matematika, tantárgyakban fellelhető ismeretek elsajátítása áll, melyeket változatos módszerekkel, munkaformákkal színesítve sajátíthatnak el tanítási órákon a gyerekek. Ettől a tanévtől az alsó tagozatos digitális kultúra tantárgy, szakos oktatására is megbízást kaptam.

Egy iskolába kerülő gyermek legelső tanéve egész későbbi tanulmányait, a tanuláshoz való hozzáállását alapozza, alapozhatja meg. Alapvető feladatomnak tartom emiatt, hogy az első iskolai év leendő osztályom minden tanulója számára olyan légkörben teljen, ahol mosolygósan, jókedvűen, izgulásoktól mentesen, a tanulást megszeretve haladjunk közösen, lépésről lépésre az egyre biztosabb tudás felé. Szeretném, ha tanítványaim a tanulásban sikeresek, az új ismeretek felé mindig nyitottak, érdeklődők lennének.

A jövő tanévre negyedik alkalommal kaptam bizalmat iskolánk vezetőitől osztálytanítóságra, mely feladatra nagy izgalommal, örömmel és várakozással tekintek. 

Peadagógiai módszertáram fontos része a mozgásos formákon keresztüli nevelés. Iskolánk kezdő néptáncosait oktatom, a Kölyök fitness gyermek aerobik oktatói képzettségemet pedig testnevelés óra keretein belül tudom a gyerekek javára kamatoztani. Bármilyen dallamra mozogni, táncolni ugyanis az egyik legjobb örömforrás az ember számára. 

                                                    

Szeretettel várom leendő kis elsőseimet és szüleiket minden "Sulikukucska"  programunkra!