TANÍTÓINK

Nagy szeretettel mutatjuk be a jövő évi tanítókat:

Kellnerné Géczy Ágnest, Tóthné Koncz Barbarát és Hamza Valériát, akik hetek óta nagy izgalommal készülnek arra, hogy megismerkedjenek leendő osztályaik tanulóival és szüleikkel. Az előző években is együtt, egymás mellett dolgoztak - számos sikert és eredményt éltek meg együtt tanítványaikkal. 

Kellnerné Géczy Ágnes 

I. a sport osztály

"Van úgy, hogy valaki nagyon törődik a másikkal. Egy kis odafigyelés, egy kis gondoskodás mindent megváltoztat. Azt hiszem, ezt hívják szeretetnek."                   (A.A. Milne)  

Célom, hogy a tanítványaim biztos tudásalapot szerezzenek a felső tagozatba lépéshez és további tanulmányi céljaik megvalósításához. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a differenciálásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, amit diákjaim egyéni képességeinek kibontásával és személyiségük fejlesztésével,  igyekszem elérni. Mindezek érdekében fontosnak tartom a fegyelmezett, együttműködő légkör kialakítását.  

Kellnerné Géczy Ágnes vagyok. Pedagógusi hivatásomat 36 éve kezdtem a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában. Osztályfőnökként 34 év, munkaközösségvezetőként 12 év tapasztalatot szereztem.

Magam is több sportágas múlttal rendelkezem. Testnevelés szakos tanítóként a sportosztályok vezetését mindig nagy örömmel vállalom.

Hiszem, hogy a rendszeres sportolás, egészséges életmód kialakítása nagyban elősegíti az eredményes tanulási folyamatot, a test és lélek harmóniáját, hozzájárul ahhoz, hogy gyermekeink kiegyensúlyozott felnőtté váljanak.

A gyerekekkel történő közös munkánk során gyakran használjuk az infokommunikációs eszközöket, digitális lehetőségeket. Örömmel készülünk fel tanulmányi- és sportversenyekre, bemutatókra, előadásokra, zenés, táncos műsorokra, mivel az együtt átélt programok közösségépítő szerepe óriási.

A gyerekek a nap legaktívabb szakaszát az iskolában töltik, ezért fontos, hogy önök, szülők is magukénak érezzék, támogassák pedagógusi irányvonalaimat, a gyermekekkel közösen kialakított céljainkat. A gyermek-szülő-pedagógus egymást tisztelő, egymást segítő hármas egysége a fő alappillére a gyermekek eredményes oktatásának, nevelésének. 

"Egy csónakban evezünk, egy irányban!" Bízom abban, hogy konstrultívan, biztos tudásalappal, kiegyensúlyozott lélekkel indíthatjuk útjukra az iskolába érkező gyermekeket.

Kedves első osztályos Kisgyermek!

"Bátrabb vagy, mint hiszed. Erősebb, mint sejted. És okosabb, mint gondolod! ... 

... Azok a dolgok tesznek egyedivé, amikben különbözöm másoktól."                          (A. A. Milne)

Szeretsz sportolni, játszani? Szeretnél az olvasáson, számoláson kívül új dolgokat megismerni, kitekinteni a nagyvilágra? Tanulni sok mindent? 

Ha igen, akkor itt a helyed! 

Nagy szeretettel várlak elsős sportosztályomba szeptember 1-én!

Tóthné Koncz Barbara 

I.b sakkpalota osztály

"Szeretet nélkül lehet fát aprítani és szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szeretet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!"                                                       (Lev Tolsztoj)

Együtt dolgozva, egymásért - ez a legfontosabb iránytű a munkámban.

Ehhez elengedhetetlen, hogy támogató, befogadó osztályközösség alakuljon ki, amit drámajátékokkal és sok beszélgetéssel alakítok ki. A közös akciókon való részvétel, az együtt végzett tevékenységek és a példamutatás jól megtérülő befektetések, melyek eredménye az együtt megélt sikerek, a sok-sok öröm, az együvé tartozás élménye és a közösség megtartó és egyént kiteljesítő ereje.

Tóthné Koncz Barbara vagyok, természetismeret műveltségterületes tanító. A Kőrösiben kezdtem pedagógus pályafutásomat napközis nevelőként, most pedig már negyedikes osztályommal telnek iskolai mindennapjaim. Velük nyílt lehetőségem bekapcsolódni a sakkpalota programba, melynek eredményességét több éve látom. A gyerekek szeretik, a gondolkodás játékos fejlesztésén túl elfogadásra, együttműködésre nevel mindannyiunkat.

A sakk mellett pedagógiai munkám során kihasználom a társasjátékok és a csoportmunka személyiség- és közösségfejlesztő hatását.

A Sakkpalota Program hat kicsi, színes sakkfigurájával nem csak a sakk világába, hanem más tantárgyakba is elkalauzolom a gyerekeket. Célom, hogy játékosan tanuljunk meg írni, olvasni és számolni, hogy az óvodáskor és az iskolás lét között legyen egy játékokkal teli átmenet. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy első osztálytól választhatom a sakkpalota módszert, mivel a program sajátos eszközeivel nem csak szaktantárgyi tudást, hanem készségeket, képességeket is fejleszthetek. A memória, a logikus gondolkodás, a problémamegoldás a jövő emberének képessége.

Fontosnak tartom a kreativitást,  szeretem, amikor a gyerekek szabadon engedik fantáziájukat alkotás közben. Én magam is örömmel kézműveskedem velük. 

Szívesen alkalmazom a mindennapokban a digitális táblát és a játékos oktatási platformokat.

Kedves Nagylány, Nagyfiú!

"Szeretném, ha éreznéd, hogy minden egyes alkalommal, amikor nekifutsz egy-egy példának vagy gyakorlatnak, ott vagyok melletted, és mosolygok, megdicsérlek, ha sikerült megoldanod a feladatot. De mosolygok és bátorítalak akkor is, ha elsőre mégsem ment. Tudod, nekem sem sikerült minden azonnal. Volt, hogy másodszorra sem. De nem adtam fel, és a kitartásnak mindig meglett az eredménye." (Polgár Judit)

Nagy szeretettel és izgatottsággal várom leendő tanítványaimat, akikkel a szeretet és a humor útján végig kalandozhatjuk az elkövetkezendő 4 évet!

Hamza Valéria

I.c nyelvi osztály

„Minél joban ismerjük a gyermeket, annál jobban megértjük. Minél inkább értjük, annál inkább szeret-jük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni." (Nagy László)

Nap, mint az vezérel, hogy szeretetteljes környezetben boldog gyerekeket taníthassak. Ehhez az első, és legfontosabb dolog, hogy tanítványaim szeressenek iskolába járni.

Hamza Valéria vagyok, egy négy éves kislány boldog édesanyja, ember és társadalom műveltségterületes tanító. Pedagógus pályámat az ország másik részében kezdtem. Dunakeszire költözésem és a GYED után érkeztem a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolába, ahol azonnal bizalmat kaptam főtantárgyak tanítására, tanító párommal a tantárgycsoportos együttműködésre. 

Számomra kiemelten fontos, hogy a gyerekeket alaposan megismerjem, hiszen csak így tudom észrevenni, ha gondjuk van, nehézségeik támadnak, esetleg bántja őket valami. Ezért különleges figyelmet fordítok tanulóim lelkének ápolására. Hiszem, hogy ezzel a módszerrel érhetem el azt, hogy bizalommal forduljanak hozzám bármilyen kérdésükkel, gondjaikkal, örömeikkel, sikereikkel.  Keresem a beszélgetős alkalmakat, sok időt fordítok arra, hogy meghallgassam őket, feléjük forduljak, odafigyeljek rájuk.

Oktató nevelő munkámban törekszem arra, hogy tanóráimat, foglalkozásaimat, a gyerekekkel való programokat a jó légkör, a különböző képességeknek megfelelő, sokszínű tudás átadása jellemezze. Célom, hogy a gyerekeknek legyen minél több sikerélményük, gyűjtsenek tapasztalatokat, alakítsanak ki értékes társas kapcsolatokat. Természetesen mindezek a dolgok nem képzelhetők el a családok segítő támogatása nélkül. 

Nagy hangsúlyt fektetek az egyéni sajátosságokra, legyen az a tehetségek gondozása vagy a lassabban haladók folyamatos segítése. Osztályom közösségét, az egymás iránti elfogadást szabadidős tevékenységekkel is igyekszem erősíteni. 

A gyerekek tudás utáni vágyakozását igyekszem fenntartani a tanóráim színessé tételével, folyamatos motivációval és az elmaradhatatlan dicséretekkel. 

Nyitott vagyok az új módszerekre, fontos számomra, hogy szakmailag is folyamatosan fejlődjek.

Fontos számomra, hogy a szülőkkel jó kapcsolatot ápoljak, hiszen a cél közös, amiért együtt dolgozunk. Biztos vagyok abban, hogy a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködésünk eredménye egymás elfogadása és az, hogy egy irányba haladnunk, mely a gyermek fejlődésének egyik alapvető kulcsa.

Nyitott szívvel és őszinte érdeklődéssel várom leendő diákjaimat!