TANÍTÓINK

Nagy szeretettel mutatjuk be a jövő évi tanítókat:

Tornai-Vajda Zsófiát, Földiné Gátfalvi Zsófiát és Parlaginé Birizdó Ivettet, akik hetek óta nagy izgalommal készülnek arra, hogy megismerkedjenek leendő osztályaik tanulóival és szüleikkel. Az előző években is együtt, egymás mellett dolgoztak - számos sikert és eredményt éltek meg együtt tanítványaikkal. 

Tornai-Vajda Zsófia 

I.a sport osztály

A nevelés nem külső és erőszakos kényszerítést, nem a gyerek fejébe töltött tudást jelent, hanem külső segítséget egy belső érlelődéshez.
(Müller Péter)

Fontos számomra, hogy ebben a felgyorsult világban biztonságot, esélyegyenlőséget teremtsek, hogy helyes utat mutassak tanítványaimnak. Vallom, hogy a tudás hatalom, a tudás érték, és feladatom, hogy megtaláljam mindenkihez azt az utat, amelyen keresztül felfedeztethetem vele mindezt.

Célom, hogy a tanítványaim biztos tudásalapot szerezzenek a felső tagozatba lépéshez és további tanulmányi céljaik megvalósításához. Ezért nagy hangsúlyt fektetek a differenciálásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, amit diákjaim egyéni képességeinek kibontásával és személyiségük fejlesztésével,  igyekszem elérni. Mindezek érdekében fontosnak tartom a fegyelmezett, együttműködő légkör kialakítását. 

Tornai Vajda Zsófia vagyok, 21 éve élek Dunakeszin, 12 éve tanítok a Kőrösi iskolában. Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem tanító szakon. 2006-ban szereztem  újabb diplomát a Nyugat Magyarországi Egyetem Gyógypedagógia karán, "Tanulásban akadályozottak pedagógiája" szakon. Érdekelt ez a téma és ezért több terápiás kurzuson is részt vettem, többek között az AGAPE Alapítvány Kokas Klára zeneterapeuta képzésén, drámapedagógiai továbbképzésen, illetve az állatasszisztált terápia felé is kikacsintottam. Jelenleg is bővítem ismereteimet ez utóbbi témában a Debreceni Egyetem hallgatójaként. 

Mindenki más, minden kisgyerek egy egyéniség és ennek megfelelően különbözőképpen kell őket motiválni, hogy aztán valamilyen egységes rendszerben, de önmagukat nem feladva, együtt tudjunk dolgozni. Amikor egy osztály és egy tanító találkoznak, egy új csapat születik, ahol megtanulnak egymásért felelősséget vállalni, segítik egymást, elfogadják egymás gyengeségeit és elismerik egymás erényeit.

Elsődleges célom, hogy a szülők, gyerekek, tanári team egy közös, bizalmi alapokon működő egységet alkosson, hiszen a szülői háttértámogatás ebben az életszakaszban nagyon fontos. 

A tanuláson kívül nagy hangsúlyt fektetek a személyiségfejlesztésre, sport tagozatos osztályfőnökként pedig az egészséges sportolókhoz méltó versenyszellem kialakítására. Az én feladatom, hogy kinyissak előttük egy ajtót, amelyen keresztül beléphetnek a tudás varázslatos és izgalmas világába, hogy minden lehetőséget megadjak a körülöttük lévő kultúrák, művészetek megismerésére. Mindenki jó valamiben és soha nincs buta kérdés. Én ebben hiszek, a közösség erejében, hiszen, ha boldog a gyerek, boldog a szülő és a tanító is!

Sportiskolásokként együtt futunk, együtt nevetünk, megadva egymásnak a kölcsönös odafigyelést és tiszteletet. Az elmúlt évek tapasztalata kimondatja velem, hogy csak team munkában lehetünk sikeresek. A Tanító a nap nagyrészét a gyermekkel tölti. Saját szabályokat alkotnak, amikkel a közösség a hétköznapokban együtt él. Örülök, hogy a szülők támogattak ebben, a törekvésemben is, kialakult a kölcsönös bizalom. A cél ugyanis közös: a gyermek egy boldog, kiegyensúlyozott, eredményes közösség tagjaként élje meg kisiskolás éveit, melyre a későbbiek során is bizton építhet.                       

Sok szeretettel várom leendő tanítványaimat a sportiskolai képzésű sportosztályba.

Földiné Gátfalvi Zsófia 

I.b sakkpalota osztály

...a nevelés: növel. ... Segít egy rózsának igazi rózsává válni. És egy gyereknek megtalálni és kibontani önmagát.
(Müller Péter)

Tizennyolc éve foglalkozom gyerekekkel. Munkám során nagy jelentőséget tulajdonítok az önkifejezés, a kreativitás és a nyitottság fejlesztésére. Ennek egyik kiváló módszere a sakk általi gondolkodásfejlesztés, hiszen a program sajátos eszközeivel a készségek, képességek játékosan fejleszthetők. 

Fontosnak tartom olyan értékrend kialakítását a gyermekekben, melyben nagy szerepet játszik a megbecsülés, az elfogadás és az őszinteség. Évente többször lépek fel diákjaimmal iskolai és városi rendezvényeken kis jelenetekkel, színdarabokkal. Ezzel is erősítem önbizalmukat, fejlesztem zenei és szóbeli képességüket. Óráimon változatos tevékenységformákkal törekszem fenntartani a gyerekek érdeklődését, előtérbe helyezve az egyéni bánásmód elvét. 

Az első időszakban céljaim között szerepel átmenetet képezni az óvodai játék és a tanulás között, ezzel is könnyebbé tenni számukra az iskolai beilleszkedést. Fontos számomra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában, bizalommal legyenek irántam, és érezzék, hogy rám mindig számíthatnak.

Földiné Gátfalvi Zsófiának hívnak, két gyermek boldog édesanyja vagyok. 2005-ben végeztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskola tanító szakán, magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, Munkám során az anyanyelvi nevelésre mindig nagy hangsúlyt fektettem. Négy éve végeztem el a sakkpalota módszer akkreditált képzését, majd további kurzusokat is, hogy a teljes sakkpalota rendszert alkalmazni tudjam mindennapi pedagógiai-nevelői munkámban. Családommal 17 éve élünk Dunakeszin, 8 éve erősítem a Kőrösi pedagógus csapatát.

A Sakkpalota Program hat kicsi, színes sakkfigurájával nem csak a sakk világába, hanem más tantárgyakba is elkalauzolom a gyerekeket. Végzett és gyakorlott óvónőként - első diplomám óvónői,  és első munkahelyem is óvodában volt - célom, hogy az óvodából az iskolába való hatalmas lépést örömmel, buktatók nélkül lépjük meg minden tanítványommal, hogy az óvodáskor és az iskolás lét közötti átmenet játékokkal teli, élménydús és gördülékeny legyen.

Pedagógus hitvallásom szerint a gyerekeket: "Nem abban kell segíteni, hogy a lehető legjobban hasonlítson másokra, hanem hogy a lehető legjobban boldoguljon a saját képességeivel." Ezért vezetek okosító torna foglalkozásokat is, hogy az életkornak megfelelő általános tájékozottsági, figyelmi, emlékezeti, gondolkodási, következtetési, logikai folyamatok alakításában és az anyanyelvi fejlesztésben minél jobban segítsem tanítványaimat.. 

Szent-Györgyi Albert gondolataival azonosulva "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni..."

A nagy kalandban segítségemre lesznek kedves kis barátaim, Pici Gyalog, Bumm Bástya, Futi Futó és a Sakkpalota minden lakója. Gyertek velem a Sakkpalotába!

Nagy szeretettel várok minden kisgyereket  az 1.b osztályba. 

Parlaginé Birizdó Ivett

I.c nyelvi osztály

Igazán nevelni csak az tud, aki teljes meggyőződéssel hisz abban, hogy a nevelés lehetősége - ha nem is végtelen, de - szüntelen.
(Rókusfalvy Pál)

A sikerélménynek kulcsszerepe van az egészséges személyiség kialakulásában. Hiszem, hogy sikerélményhez a cselekvés, a test és a szellem rendszeres edzése vezet. E folyamatos "mozgásban lét" eredménye lesz a kellő igyekezet és szorgalom. Én ebben tudom tanítványaimat leginkább segíteni, támogatni.

Az iskolát kezdő kisdiák legelső tanéve egész későbbi tanulmányait, a tanuláshoz való hozzáállását alapozza, alapozhatja meg. Fontosnak tartom emiatt, hogy az első iskolai év leendő osztályom minden tanulója számára olyan légkörben teljen, ahol élménydús környezetben, jókedvűen, a tanulást megszeretve tudunk együtt haladni lépésről lépésre, az egyre biztosabb tudás felé. Szeretném, ha tanítványaim a tanulásban sikeresek és motiváltak lennének. 

Parlaginé Birizdó Ivettnek hívnak. 2008 óta vagyok a Kőrösi pedagógusa. Debrecenből jöttem, az iskoláiról, magas szintű oktatásáról is méltán híres városból.  Ott nőttem fel, majd az ottani Református Tanítóképző Főiskolán szereztem tanítói diplomát és drámapedagógiai végzettséget. Két felnőtt gyermek édesanyja vagyok, akiknek sikerült átadnom mindazt, ami az én életemet is teljessé teszi: az olvasás szeretetét, az idegennyelvek ismerete iránti igényt, a sport- és a mozgás szeretetét, az utazást és a kertészkedést. 

Vallom, hogy önmagában nem lehet egyetlen módszer sem üdvözítő, csak a tanító és a gyerekek közös munkája hozhat örömteli, sikeres iskolakezdést. Ebben számítok a szülők segítő együttműködésére is.

A Kőrösiben töltött 15 év alatt sokféle területen próbálhattam ki magam, változatos kihívásoknak igyekeztem megfelelni, mint munkaközösség vezető, vagy osztálytanító, tantárgycsoportos tanító, testnevelő és napközis nevelő. E változatos feladatok teszik teljessé pedagógus pályafutásom. Elmondhatom, hogy az iskolai élet minden szegmensébe betekintést nyertem, mely révén sokat tanultam. Tapasztalatot gyűjtöttem a sokféle foglalkoztatás során, láttam a gyerekeket tanulmányi munkájukban,  szabadidős elfoglaltságaikban, és sportolás alkalmával - ami jelentős segítség ahhoz, hogy mindennapi munkámban a személyiségfejlesztés kerüljön a fókuszba. Nagy örömmel és várakozással tölt el, hogy újra megbízást és bizalmat kaptam első osztály vezetésére. 

Az angol vagy német nyelvi orientációjú első osztály leendő tanítójaként a magyar néphagyományok mellett kiemelten fontosnak tartom más kultúrák szokásainak megismertetését a gyerekekkel. A középpontban ugyanakkor az iskolai tanulmányok alapjait képező írás, olvasás, és a matematikai ismeretek elsajátítása áll. Óráimon változatos módszerek és munkaformák, játékos tanulási technikák segítségével keltem fel és tartom meg diákjaim érdeklődését.

A legfontosabb célom az, hogy a gyerekek jól érezzék magukat a közösségben, hiszen sok időt töltenek aktívan a "második otthonukban". Hiszek a felfedeztető tanulásban, a sokirányú és folyamatos tevékenykedtetésben, az együttműködés fontosságában, és a humor erejében. 

Eddigi pályafutásom során megtapasztaltam, hogy nem az a legnagyobb dolog, amit én adok a gyerekeknek, hanem az, amit én kapok tőlük. 

Szeretettel várom leendő kis elsőseimet a nyelvi osztályba.