INDULÓ OSZTÁLYAINK

Tervezett első osztályainkban az alábbiakat kínáljuk:

"Legyen nálunk tornacipő!"

A osztály

A kisiskolás egészséges fejlődését és eredményes tanulását döntő mértékben befolyásolja, hogy az iskola milyen mértékben és módon elégíti ki mozgásigényét. Ezért a mozgáskultúra célirányos, szervezett fejlesztése mellett naponta kellő időt biztosítunk a kötetlen játékra és a szabad levegőn szervezett mozgásra. Tanulóink mindennapos testi nevelését a heti 5 testnevelés órán biztosítjuk. A testi, szellemi és lelki nevelés egyensúlya, egyenrangú fejlesztése igen fontos az egészséges fejlődésben. A rendszeres testedzés, egészséges életmód, nagyban segíti az eredményes tanulási folyamatot, bátrabbá, vállalkozóvá teszi a gyermeket. Önkontrollra nevel, fejleszti a küzdőszellemet. Belső igénnyé teszi a gyermek számára a mozgást, egészséges életmódot, ami igen fontos mai "ülő" társadalmunkban. 

A közoktatás típusú sportiskolai osztály pedagógiai tevékenysége biztosítja a rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítását. A "küzdelem és játék" tantárgy a drámajáték alapgyakorlatait a sportoló érzékelő, rendszerező világához igazítja, nagyobb hangsúlyt ad a testismeretnek, a ritmikus mozgásnak. Előkészíti a sporttevékenység várható élethelyzeteinek felismerését, kezelését. Megtanít az egészséges versengésre, a kudarcok és a sikerek feldolgozására és a kitartásra. 

Ebben az osztályban tanulóink első osztálytól kezdődően választhatják az angol vagy a német nyelvet, hiszen az idegen nyelvi kommunikáció nélkülözhetetlen egy sportoló számára. 

A tanórai rendszeres mozgáson kívül lehetőség van az iskolai szabadidő- és versenysport foglalkozásokon való részvételre (futsal, labdarúgás, röplabda, korfball, teqball), de szoros együttműködést alakítottunk ki a város és a kistérség sportegyesületeivel. 

Célunk, hogy 10 éves korra minden kisgyerek szeresse a mozgást, heti rendszerességgel járjon edzésekre az általa választott sportágban. A sportiskolai képzésben részesülő gyermekek a tanmenetbe épített korcsolya és úszásoktatáson vesznek részt. 

Ezt az osztályt azoknak az óvodásoknak ajánljuk, akik szeretnek mozogni, sportolni, bírják a fizikai terhelést, tovább szeretnének ügyesedni, vagy szeretnék megtalálni azt a sportágat, amelyet szívesen űznek, amelyben tehetséget mutatnak, amelyben akár élsportolóvá is válnának.

"Cikcakk sakk, 

zakatol az agy!"

B osztály 

Digitális korban élünk, a kisiskolás korba lépő gyermekeinket alfa-generációként emlegetik. Könnyen kezelik az információk gyors áramlását, tevékenységeiket gyakran váltogatják a jellemzően párhuzamosan végzett cselekvéseik során.

A sakkpalota program a digitális korban fellépő, azzal együtt járó gondolkodásfejlődési hiányosságok pótlására kínál alternatívát. A sakkjáték, mint eszköz - hatékonyan épül be a logikus, kreatív gondolkodásfejlesztésbe. A tudatos ismeretelsajátítás játékos eszköze. A programot alkalmazó pedagógusok így jellemzik: "színes, érdekes, teret ad a kreativitásnak és az érzelmi kötődésnek".

Erősödnek az idegi kapcsolatok a két agyfélteke között, javul a lényeglátás, összefüggéseket ismernek fel. Játék közben megtanulják a szabályok betartását, követését, formálódik személyiségük. A gyermekek komplett oktatási csomag (tankönyv, munkafüzet, eszközrendszer, társasjáték) segítségével, a sakk szabályrendszerén keresztül készülnek a jövőre. 

A sakkpalota órák sikerélményt adnak azoknak is, akik más tárgyakból kevésbé jeleskednek. Gyakran derül fény a gyerekek rejtett képességeikre is egy-egy Sakkpalota-órán: sokszor ők veszik észre leghamarabb, mikor van lehetőség sakkot adni. A Sakkpalota foglalkozások mozgalmasak, a program színes mesevilágot jelent számukra, ezért képes felvenni a versenyt a digitális kultúra számos vívmányával és csábításával.

A sakk szabályai mindenkinek megtanítják az ellenfél tiszteletét és az alapvető udvariassági normákat is, hiszen türelemmel meg kell várni például a sakkpartner lépéseit. A Sakkpalota kidolgozói tudatosan törekedtek arra, hogy a gyerekek meg is szeressék a sakkot. Ennek érdekében mi is sokféle módszert alkalmazunk a kicsik érdeklődésének felkeltésére sakkos mondókákkal, találós kérdésekkel, sakkdominóval, sokféle látványos és színes eszközökkel, többféle játékkal, társasjátékkal. 

Miért ajánljuk a sakkpalota képzést?   

Polgár Judit szavaival: 

"A sakk révén a gyerekek később alkalmazkodni tudnak a folyamatosan változó helyzetekhez, egyéni gondolatokkal érvényesül-hetnek a közösségükben. Játék közben gyakorolhatják a döntéshozatalt, és a tetteikért is megtanulhatnak felelősséget vállalni."

"Beszéljünk idegen nyelveket!"

C osztály

Ebben az osztályban más kultúrák, más nyelvek megismerése által kínáljuk az élményt és a sokszínűséget. Olyan tanítókat alkalmazunk, akik kiegészítő angol vagy német nyelvi diplomát szereztek, így a korosztályi sajátosságokat szem előtt tartva, szinte észrevétlenül tudják  bevezetni a kisgyermekeket az idegen nyelv világába. Ennek érdekében fókuszba helyezzük a beszéd- és kommunikációs készség fejlesztését. - magasabb idegennyelvi óraszámban.

A kisiskolás korú idegen nyelv tanulás elsődleges célja az idegennyelv, és annak tanulása iránti pozitív attitűd kialakítása, vagyis az idegennyelv megszerettetése a gyerekekkel. Ebben a legfontosabb szerepe a játéknak, a játékos tanulásnak van. Az angol vagy német órákon sok-sok mozgásos mondókát, dalt, verset tanulnak a gyerekek, szóbeli utasításokra végeznek mozgásos tevékenységeket. Sokat színeznek, rajzolnak, kivágnak, gyurmáznak, ragasztanak, hajtogatnak - aminek az eredménye lehet egy témába vágó poszter, mesekönyv, képeslap, szülinapi meghívó. 

Tanítóink segítségül hívják a drámapedagógiát, hogy a szerepjátékokon keresztül is motiválják és fejlesszék a gyermekek idegen nyelv iránti érdeklődését, a rögtönzésre való hajlam és a kommunikációs képességek   erősödését.

A tanórai fejlesztésen túl széles palettáját kínáljuk a szabadidős idegen nyelvi programoknak, kluboknak, vetélkedőknek, táboroknak, eTwinning partnerségeknek, nagyobbak esetében a célnyelvi területre történő utazásoknak,  hogy minél több dologban próbálhassák ki magukat a gyerekek, egyéniségük az élményeken keresztül fejlődjön. 

A gyereket a neki megfelelő tempójú tanulásra ösztönözzük és arra, hogy a számára lehetséges legnagyobb teljesítményt érhesse el minden tevékenységben, akár matematika, magyar tanulásáról akár idegen nyelvről van szó. 

Az ismeretszerzés során egy témát több irányból közelítünk meg. Így a gyerekek tudása elmélyül, egységben látják a körülöttük lévő világot, biztonsággal alkalmazzák megszerzett tudásukat és idegen nyelv tudásukat. 

Ezt az osztályt azoknak a kisgyermekeknek ajánljuk, akik szívesen mondanak verseket, könnyen tanulnak nyelvtörőket, szeretnek énekelni, táncolni, rajzolni, esetleg már ismerkedtek idegen nyelvekkel.