Iskolai felvételi körzet

Körzetünk

Tisztelt Szülők!

A körzet meghatározása nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát, az iskolába történő felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt. 

A fentieken túl érdemes tudni, hogy iskolánkban indítunk olyan osztályt, ami országos beiskolázású. Ilyen a sportiskolai osztályunk.

Ezen kívül is hirdetünk olyan speciális képzést, ami egyedülálló a városban és környékén. A Polgár Judit-féle sakkpalota osztályunk egyedülisége is biztató lehet a bennünket választók számára. 

A 2021/2022. tanévben pedig ismét elindítjuk idegen nyelvi osztályunkat - a nagy érdeklődésre tekintettel. Itt is választható lesz a nyelv: a német vagy az angol. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ meghatározta az általános iskolák felvételi körzetét, és határozatban közzétette.

"A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint). A jelentkezés elutasítása esetén a szülő az Nkt. 37. § (2)-(3) bekezdése értelmében jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be fellebbezési kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az adott intézmény fenntartójához."

A körzet meghatározás nem érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való jogát. Azonban amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.