A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Dokumentumok

A mellékelt felületekről letölthetők a nyilatkozatok. Kérjük, hogy a beiratkozásra kitöltve hozzák magukkal, vagy megelőzően töltsék föl a KRÉTA elektronikus ügyintézői felületre. Az erkölcstan, hit- és erkölcstan választásról és a gyermek törvényes képviseletéről rendelkező nyilatkozat minden esetben kötelező! A további két nyilatkozat értelemszerűen lehet szükséges. 

Diákétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók