Baptista hittan

2021.01.03

Miért jó, ha a Baptista Hittan (Bibliaismeret) órát választja gyermeke? 

Az alapműveltség és az egyetemes kultúra része a Biblia ismerete. A bibliaismeret órákon, a Szentírás történetei alapján olyan fontos témák és kérdések kerülnek elő, amelyek feldolgozása segíti a gyermeket az egészséges önismeret és énkép kialakításában, illetve az élet fontos kérdéseiben való eligazodásban. Megismerhetik a Bibliát és történeteit, valamint a keresztyén értékrend alapjait is elsajátíthatják. A Baptista Hit- és erkölcstan (Bibliaismeret) kifejezetten a Biblia igazságainak megismertetését tűzte ki célul, és nem felekezeti hitelvek elmélyítését. Ezért ajánljuk mindenkinek, aki szeretné, ha gyermeke felekezeti hovatartozástól függetlenül, minél jobban megismerhetné Isten üzenetét a Biblián keresztül. 

Milyen tankönyvet használunk?

Korszerű, színes bibliaismeret tankönyvcsaládunk az Életrevaló sorozat, minden gyermek számára életkorának megfelelő segítséget biztosít ehhez. 

Mi a teendő, ha a Baptista Hittan (Bibliaismeret) oktatását választják? 

Az elsősök beiratkozásakor - legkésőbb április 30-ig - a szülő nyilatkozhat arról, hogy a Baptista hittant választja gyermeke számára. A további évfolyamokon tanulók szülei május 20-ig nyilatkozhatnak az iskola igazgatójánál, ha szeptembertől a Baptista Hittant (Bibliaismeretet) szeretnék inkább választani.

Ki tanítja a Baptista Hittan (Bibliaismeret) tantárgyat? 

A területileg illetékes baptista közösség által megbízott lelkipásztor vagy a Baptista Oktatási Központ által megbízott Bibliatanító.