Római katolikus hittan

2021.01.04

A Dunakeszi Gyártelepi Jézus Szíve Plébánia hitoktatója, Vidra Árpádné Anna néni szeretettel várja a római katolikus hittanra jelentkezőket. Itt tudják őt elérni: vidraanna@gmail.com . Ajánlja a hitoktatáson való részvételt, mert a hit:

 • megerősíti az otthon kapott értékeket
 • baráti közösség élményével gazdagít
 • megismertet Jézussal, az Egyház és a Biblia tanításaival
 • játékos formában segíti, hogy a gyermek életkorának megfelelően növekedjék örömben és szeretetben

A keresztség nem feltétel.

Kedves Szülők! 

Engedjék meg, hogy rövid tájékoztatónkban bemutassuk a római katolikus hit-és erkölcstan oktatás jellemzőit és céljait. Miért jó, ha gyermekemnek a római katolikus hit- és erkölcstant választom? 

 • Támpontot kap az élet fontos kérdéseiben való eligazodáshoz. 
 • Tájékozott, művelt és önálló gondolkodású ember lesz. 
 • Nem fog félni a jövőtől. 
 • Tisztában lesz értékeivel, és ezeket ki is tudja bontakoztatni önmaga és a társadalom javára. 
 • Eligazodik a valódi és hamis értékek kavalkádjában, hogy jó döntést tudjon hozni.
 • Észreveszi Isten gondviselését az életében. 
 • Talál magának igazi példaképeket, akik valóban az értékes életre tanítják. 
 • Megtalálja élete értelmét. 
 • Megtanulja értékelni az életet, annak minden örömével és problémájával. 

Mindezt a Biblia történetein, az egyházi év ünnepein, szentjeink életén keresztül, sok játékkal, beszélgetéssel, imádsággal, ének, rajz vagy kézműves foglalkozás segítségével nyújtja a katolikus hit- és erkölcstan. Az órákon mindazokkal a témákkal és kérdésfeltevésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstanóra tárgyal, de ennél több, az életünk egészére vonatkozó kérdésekről is tanulunk. Az egyház elsősorban nem erkölcsöt oktat, vagyis elsősorban nem az értelmet akarja meggyőzni, hanem a hitünket akarjuk átadni, a gyermekek szívét akarjuk megérinteni, és csak ebből következhet az, hogy egy jobb életstílust és erkölcsös életet választ. Ez a hit segít minden embert, hogy eligazodjon az élet nagy kérdéseiben, amelyek a mindennapjainkat is meghatározzák: milyen értékeket vállaljunk és kövessünk, hogyan éljük meg jól és teljesen ezt az ajándékba kapott életet, nehéz döntési helyzetekben melyik utat válasszuk. A hit mindeközben rámutat az erkölcsi értékek egyedüli alapjára, Istenre, és Krisztusra, aki a megvalósításban tanítónk és példaképünk. Főbb témák: Jézus élete és tanítása, önismeret, emberi kapcsolatok, a közösség és a természeti környezet. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az Egyházhoz tartozás. Mi történik a hittanórán? Óráinkon mindazon kérdésekkel foglalkozunk, amelyeket az erkölcstan tárgyal: ki vagyok én, hol a helyem a világban, barátság, munka, hazaszeretet, család, stb., válaszainkat azonban a Szentírás és egyházunk hagyománya alapján fogalmazzuk meg. A római katolikus hit- és erkölcstan megismertet Jézus Krisztus szerető személyével, az Egyház és a Biblia tanításával, közvetíti örök értékeit, megmutatja a szentségi élet többletét. Tanóráink a kisebbeknél sokszor játékos formában segítik elő, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően növekedjenek örömben és szeretetben.