Zsidó hittan

2021.01.03

Tisztelt leendő 1. osztályos tanulók Szülei!

Április hónapban lesz a következő tanév első osztályos tanulóinak az iskolai beiratása. Ez minden család életében igen fontos esemény.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a jelenleg érvényes köznevelési törvény lehetőséget ad arra, hogy a "Hit- és erkölcstan" tárgy oktatása keretében a gyermekek iskolai keretek között zsidó hitoktatásban részesüljenek, amelyet a MAZSIHISZ Oktatási Osztálya szervez. Az órákat a zsidó hittudományban jártas, a hagyományrendszert pontosan ismerő, a hitoktatás módszereit kiválóan alkalmazó szakemberek oktatják, akik diplomájukat az OR-ZSE szervezésében szerezték meg.

Amennyiben szülőként a zsidó hitoktatást választja gyermeke számára, akkor ezt kérjük, a beiratkozáskor jelezze az iskolában.

Bővebb információért forduljon hozzánk, levelét az oktatas@mazsihisz.hu címre jutassa el.

Mi a szülő teendője, ha gyermekét a zsidó hitélet alapvető kérdéseibe kívánja bevezetni?

Az áprilisi iskolai beiratkozáskor jeleznie kell, hogy gyermekét zsidó hitoktatásban kívánja részesíttetni. Az iskola a gyerek beiratkozását a MAZSIHISZ Oktatási Osztályára megküldi, s mi a tanítás első napjaitól biztosítjuk a szakképzett oktatást. Természetesen ez azt jelenti, hogy a foglalkozások az iskolában kerülnek megtartásra. Tapasztalataink azt igazolják, hogy valamennyi iskola partnerként segíti a munkánkat. A hitoktatók az életkori sajátosságokat figyelembe véve változatos módszerekkel oktatják a gyermekeket.

Amennyiben bármiféle kérdése van, arra készséggel adjuk meg a választ. E-mail címünk: oktatas@mazsihisz.hu