Evangélikus hittan

2021.01.03

Mi jellemzi az evangélikus hittanórát?

Minden olyan kérdéssel foglalkozik a hittanoktató, mellyel erkölcstan órán is a pedagógus: Ki vagyok én, hol a helyem a világban, az iskolában, a közösségben, a családban, stb. Mindezeket azonban a Biblia tanítása az Egyház évszázados hagyománya alapján veszi számba a hitoktató a foglalkozásokon.

Mit tanít az evangélikus hit- és erkölcstanórán a tanár?

Az órákon a diákokat az életük kérdésein keresztül juttatjuk el a Biblia, valamint az egyház tanításának és történetének ismeretéhez. A tananyag feldolgozása során hangsúlyt fektetünk a személyes lelki és érzelmi fejlődés elősegítésére, továbbá az erkölcsi érzék mélyítésére is.

Melyek az evangélikus hit- és erkölcstanórák fő témakörei?

  • Jézus életének és tanításának megismerése.
  • Önismeret.
  • Emberi kapcsolatok.
  • A közösség és a környezet jelentősége életünkben.

Ki tartja az evangélikus hit- és erkölcstanórát?

A helyi evangélikus egyházközség lelkésze vagy hitoktatója. Iskolánkban Varga Tímea

Ki járhat evangélikus hit- és erkölcstanórára?

  • Bárki választhatja az evangélikus hit- és erkölcstant. A jelentkezésnek nem feltétele sem a keresztség, sem az evangélikus egyházhoz tartozás.

Mi a jelentkezés módja?

  • A szülő nyilatkozik arról, hogy gyermekét szeretné beíratni az evangélikus hit- és erkölcstanórára. A leendő elsős gyermekek szülei a beiratkozás alkalmával, a leendő ötödikesek szülei pedig 2021. május 20-ig jelezhetik döntésüket az általános iskolában.

Szeretettel várjuk gyermekét a tanév kezdetétől az evangélikus hit- és erkölcstanórákon!